TARIEVEN

Donker & De Kruijter Belastingadviseurs streeft er naar u vooraf duidelijk te maken wat u gaat betalen voor haar diensten. Wij houden hierbij mede rekening met uw situatie. In principe declareren wij op urenbasis, maar ook is mogelijk op basis van vaste prijsafspraak.

Vergoeding op urenbasis

Deze vorm van declareren hanteren wij bij advieswerk. Het uurtarief is hierbij afhankelijk van de aard en complexiteit van de zaak en varieert van honderdvijfentwintig tot tweehonderdvijfentwintig euro. Op uw verzoek kunnen wij vooraf een schatting van de kosten geven.

Vergoeding op basis van vaste afspraak

Dit is mogelijk voor duidelijk vastgestelde werkzaamheden. Bijvoorbeeld het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, het samenstellen van jaarrekeningen, het vervaardigen van aangiften, het geven van een fiscale opinie of een second opinion.

Wij brengen daarnaast geen kantoorkosten in rekening.